Opleverprocedure projecten


Wij besteden veel aandacht aan de opleverprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:
 

De bezichtiging
In aanloop naar de oplevering ontvangt u een uitnodiging voor de bezichtiging van uw project. Tijdens deze bezichtiging vragen wij u om uw project te controleren op het geleverde werk volgens de offerte, zoals het soort tegelwerk en sanitair of plaats van de elektrapunten.


De schouw / faseoplevering(en)
De schouw en oplevering van uw woning worden begeleid door een opleveraar. Tijdens de schouw wordt u in de gelegenheid gesteld uw project te beoordelen alsof het een oplevering betreft: u noteert dan op het door ons verstrekte formulier alle punten welke naar uw mening nog extra aandacht vergen.

 

De oplevering
De oplevering van uw woning is een belangrijk (juridisch) moment. Indien er tijdens de oplevering onverhoopt opleverpunten worden geconstateerd, dan spannen wij ons in om deze opleverpunten zoveel mogelijk tijdens de oplevering al voor u op te lossen. In een enkel geval is dit niet mogelijk en worden de opleverpunten genoteerd door de opleveraar op een ‘proces verbaal van oplevering’.

Garantie en nazorg
De garantie gaat drie maanden na de opleveringsdatum van uw woning in. De duur van de garantie is over het algemeen zes jaar. Uitzondering hierop zijn bepaalde onderdelen waarvoor een kortere termijn geldt of die zijn uitgesloten van garantie, zoals vermeld in de SWK-garantie- en waarborgregeling.

Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar. Hierbij moet u denken aan ernstige gebreken aan de fundering, hoofddraagconstructie en het casco, waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt.

Onderhoudsperiode
De eerste drie maanden na de oplevering wordt de onderhoudsperiode genoemd. Tijdens deze onderhoudsperiode kunt u eventuele gebreken melden bij uw bij de uitvoerder. Gebreken worden beoordeeld en indien de punten voor herstel in aanmerking komen, wordt het herstel zo spoedig mogelijk in gang gezet. Tegen het einde van deze onderhoudsperiode nemen wij contact met u op om af te stemmen of u nog eventuele gebreken heeft in uw woning. Na de onderhoudsperiode is de garantieregeling van toepassing.