Kenniscentrum Duurzaam Bouwen

Het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen is een samenwerking van ervaren projectontwikkelaars, architecten, bouwers, installateurs en financiers uit de regio Amersfoort. Om de belangstelling voor duurzame oplossingen te faciliteren, hebben de deelnemers de handen ineen geslagen.

Het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen is een platform dat ondernemers met bouw- of verbouwplannen de weg wijst in de mogelijkheden voor duurzame toepassingen en de financiering (stimuleringsregelingen) daarvan. Zij bieden onder andere een ‘second opinion’, zodat bouwplannen die op de klassieke manier zijn voorbereid, alsnog duurzaam gemaakt kunnen worden.

Kenniscentrum Duurzaam Bouwen biedt:

  • Integrale adviestrajecten in ontwerpfase: advies over het verduurzamen van een bestaand of nieuw bedrijfsgebouw (quick scan);

  • De Energiedeal: samenwerking van Kenniscentrum Duurzaam Bouwen, 033Energie en gemeente Amersfoort met als doel om minimaal tien bedrijven binnen drie jaar 20% energie te laten besparen of 20% van hun energiebehoefte duurzaam lokaal op te wekken;

  • Energie Besparings Onderzoek (EBO): uitgebreid onderzoek mét verbeterkansen, waarbij wordt gekeken naar zowel de investeringskosten als de exploitatielasten;

  • Haalbaarheidsonderzoeken voor de verbetering van energielabels;

  • Presentaties op locatie: de kennis van alle deelnemers wordt gezamenlijk gepresenteerd op bijeenkomsten.

Via de website www.kenniscentrumduurzaambouwen.nl kunnen ondernemers in contact komen met bedrijven en organisaties die hen verder kunnen helpen. Van architect tot installateur, van bouwer tot bank.

Gecertificeerd hout

GoedBouw zet zich in voor het milieu. Dit doen wij door verantwoorde keuzes te maken. Zoals in ons houtassortiment. GoedBouw werkt uitsluitend met FSC® en PEFC™ gecertificeerd hout.

FSC® is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, de Novib en Milieudefensie. FSC® staat voor een certificeringssysteem, dat het voortbestaan van de bossen waarborgt. Het FSC® hout wordt verantwoord gekapt. De gecertificeerde producten zijn te herkennen aan het FSC®-logo op het product. Het PEFC™-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC™ is het wereldwijde keurmerk voor duurzaam bosbeheer en heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden. Vanaf 2015 werken we > 75% gecertificeerd hout en plaatmateriaal, waarmee we vooroplopen in de markt. Ook drukt GoedBouw zoveel mogelijk op gecertificeerd papier, om bij te dragen aan een beter milieu.

Duurzame inzetbaarheid

GoedBouw streeft naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, door het aanbieden van opleidingen, het jaarlijks uitvoeren van een medewerkers tevredenheidonderzoek, en door het voeren van een actief VGWM beleid veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Het ziekteverzuim dringen we terug door zoveel mogelijk een prettige en gezonde werkomgeving te creëren op gebieden van: Gezondheid | Gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk.
Betrokkenheid | Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.
Werkplezier | Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.
Ontwikkeling | Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.
Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.